En första bok om de första

I augusti kom den från tryckeriet, boken De första som jag och Monica Green skrivit. Märklig känsla att se sitt namn på ett bokomslag, som dessutom är rasande snyggt. Stort tack till formgivaren Conny Lindström!

Innehållet har vi all anledning att vara stolta över. 21 starka kvinnor delar med sig av vad som format dem, vad som gjort just dem till pionjärer inom olika områden, om motståndet de mött och hur de hanterat det. Gun-Brith Jörestig, som skulle bli Sveriges första kvinnliga bilprovare  berättar om kalendrarna med nakna tjejer på bilverkstaden där hon jobbade, kalendrar hon valde att ignorera.
Ulrika Fåhraeus mötte samma kalendrar i tryckeriet på Dagens Nyheter ett drygt decennium senare och valde att sätta hårt mot hårt, och blev utfrusen på kuppen. Christina Jutterström blev DN:s första kvinnliga chefredaktör och mötte motstånd på många nivåer, men lärde sig navigera i det mansdominerade landskapet och hitta strategier för att få gehör för sina idéer.

Sveriges första kvinnliga ärkebiskop Antje Jackelén berättar hur hon blivit ifrågasatt och förolämpad av sina egna, och upplevelsen att ha blivit sviken av dem som borde ha stöttat, den delar hon med Moderaternas första kvinnliga partiledare, Anna Kinberg Batra.

Under hösten har boken tagit oss till bokmässan, och till ett antal sammanhang där vi fått prata om dessa kvinnliga pionjärer, med Magdalena Andersson som frontfigur men långtifrån den enda som gjort en resa värd att berätta om.

Vi fortsätter våren 2023 med bland annat en offentlig föreläsning på högskolan i Jönköping.

Sedan har jag börjat fila på ett annat bokprojekt med en journalistkollega. Vi får se vad det landar i.
Här kan du köpa boken De första – kvinnorna som spräckte glastaket