Monthly Archives januari 2020

Jag tar på mig ansvaret för den snöfria vintern

Den sista morgonen i januari 2020 vaknade vi upp till ett snötäckt Falköping. Men det vita var en snabbt övergående hägring. I stället växer mossan i gräsmattan och liftarna i Mössebergs slalombacke står still. Och jag är medskyldig. Nu tänker du att jag ska erkänna min flygskam och berätta att vi slarvar med sopsorteringen. Och det kan jag förvisso gärna göra, men det finns en annan handling som vi utförde i oktober och som är direkt kopplad till mildvintern. Du vet hur det är när man kommer ihåg paraplyet på
Läs Mer…