Så kan vi få Trump att bli till nytta

Ett gyllene tillfälle har dykt upp nu när Donald Trump till mångas förvåning, även min, det ska jag villigt erkänna, faktiskt börjar genomföra det han gick till val på.
Den nya presidenten har på kort tid uppgraderat sig själv från oroväckande via hotfull till rent farlig, och kräver därmed en noggrann nyhetsbevakning.
Detta ska självklart granskas, kommenteras och följas upp. Men det finns en annan sida av saken. Hans beslut och presidentorder är som en hel konsertsal full med självspelande pianon i nyhetsflödet. De finns där, alla klickvänliga rubriker som stillar nyhetstörsten.

För oss andra journalister, som inte bevakar Trump och nyheterna i hans spår, har det därmed dykt upp ett gyllene tillfälle. När Trump skapar rubriker kan vi börja ägna oss åt brödtexterna på alla andra områden. De ofärdiga nyheternas och den pliktskyldiga återrapporteringens tid är förbi. Nu är tiden inne att se bortom den ytliga berättelsen i våra vardagsnyheter.

Statens fastighetsverk har granskats av TV4, och om ett sådant gammalt och förmodat hederligt ämbetsverk visar sig ha så mycket bråte bakom fasaden, vad finns då inte för lik i garderoben hos andra myndigheter och organisationer? Lik i garderoben, förresten. Vilken hemsk bild jag får på näthinnan av att öppna en garderobsdörr och hitta en kropp stadd i förruttnelse.
Men tillbaka till tråden. Vad väntar vi på? Jag tror inte vi ska vänta för länge, för med den takt Mr President håller nu kommer han att arbeta igenom sin lista på ett halvår, om nu inte hans parti säger ifrån redan tidigare.