Monthly Archives januari 2016

28 januari – I väntan på ambulans

17 minuter. Sjutton. Så långt var samtalet till SOS Alarm, och nästan all tid gick åt till att förklara var gården ligger som ambulansen skulle till. Det var inte superakut, men P hade fått ett svårt skov av smärta och behövde professionell vård. Hon hade andningssvårigheter, och det lilla nyckelordet var tillräckligt. Operatören krävde ingen mer information om tillståndet för henne. Tur var väl det, eftersom adressen blev det riktigt stora bekymret. Gårdsnamnet fanns bara inte i operatörens dator fast hon sökte och sökte. På gården finns inackorderingsstallet där både
Läs Mer…