I kläm mellan den goda viljan och strukturerna

Ukrainas flagga

I grunden är jag full av beundran för vårt välordnade samhälle. Men just nu börjar jag nästan tugga fradga av frustration och över att det ska vara så överkrångligt.
Det handlar om Ukraina och hur Sverige förbereder sig för flyktingmottagandet. För det gör vi väl. Eller?

Jag är medlem i Rotary, som inte har någon riksorganisation i Sverige, utan har en helt decentraliserad verksamhet där allt utgår från de 450 klubbarna, alltså minst en klubb i varje kommun. Okej, kanske inte i varenda kommun, det vet jag faktiskt inte säkert.

Men i alla fall. Klubbarna samarbetar i distrikt och där spelar de valda distriktsguvernörerna, allmänt kallade DG, en huvudroll. Vid två tillfällen sedan krigsutbrottet i Ukraina har alla DG i Sverige och en del andra som arbetar i Rotarys fredskommittéer haft digitala möten om hur Rotary kan verka för att bistå.

För så här är det. Rotary har som affärsidé att medlemmarna är People of action. Och Rotary finns i länder över hela världen, så även i Ukraina. Vi har alltså direktlinor till människor i Ukraina som vi kan kommunicera med och få veta vad de behöver, här och nu.

Vi kan också knyta ihop människor på flykt med människor som vill ta emot.

Men att vara People of action är inte lätt när man ska stångas med svenska myndigheter. För de har sina regler att följa.

Jag har sökt kontakt med både Migrationsverket och SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, och i korthet sagt: Här är vi, 17 000 Rotarymedlemmar i 450 klubbar utspridda över hela Sverige. Hur kan vi hjälpa? Och blivit avvisad.

Det blir kalla handen om du som privatperson berättar för den ansvariga myndigheten för migrations- och flyktingfrågor, alltså Migrationsverket, att du kan ordna boende åt flyktingar.

Sådana dealar kan Migrationsverket bara göra med företag som hyr ut lägenheter eller annat boende. Antingen hyr du ut boende till marknadsmässiga hyror eller så ställer du upp som privatperson och får inget.

Jahapp.

Och om du vill hjälpa till med insamlingar av kläder eller mat viftar myndighetssverige med samma kalla hand. Följden av detta har vi sett, med mängder av olika initiativ från privatpersoner och olika ideella organisationer, alltför ofta utan inbördes samordning.

Och vet du vad det här beror på? Ja, att det inte finns någon myndighet som har fått i uppdrag att samordna arbetet mellan det officiella Sverige och de ideella organisationerna. Så löd beskedet från SKR och detta gäller fortfarande den 22 mars.

Det som komplicerar bilden ytterligare är något som i grunden är väldigt bra. Alla ukrainska medborgare har rätt att vara i Sverige i 90 dagar utan att behöva berätta det för någon. Det betyder, ve och fasa, att myndigheterna inte vet hur många ukrainare som faktiskt har kommit till Sverige för att de har kontakter här, eller har åkt hit på vinst och förlust, och ännu inte anmält sig hos Migrationsverket.

Det betyder också att dessa människor som går under Migrationsverkets radar riskerar att råka illa ut. Myndigheterna vet inte att de är här, och det finns ingen garanti för att privatpersoner som erbjuder boende till flyktingar har ädla avsikter.

Det här måste vi väl kunna lösa på något sätt, vi som är så välorganiserade.

Men sanningen är att vi just nu bara kan lösa det själva, och bygga upp ett system där alla flyktingar fångas upp. Detta arbete måste börja på kommunnivå, och i många kommuner har detta redan börjat, trots att kommunerna formellt inte har något ansvar för flyktingar förrän de väl blir anvisade boenden i kommunen, efter att Migrationsverket gjort sina upphandlingar och har påskrivna kontrakt. Ja, du fattar.

Men det är inom kommunerna vi känner varandra, vi som vill hjälpa, och det är på den nivån vi kan samordna vårt arbete, så att vi alla kan bli People of action.

Sedan kan vi samtidigt börja fundera på hur vi gör i framtiden, och om inte kommun och frivilligorganisationer borde ha ett pågående samarbete, så att vi kan börja arbeta tillsammans direkt nästa gång. Med eller utan en myndighet med samordningsansvar.

FAKTA i KORTHET

Detta gäller för Ukrainaflyktingar

EU:s massflyktsdirektiv
Massflyktsdirektivet innebär bland annat att flyktingar från Ukraina kommer att ges ett tillfälligt uppehållstillstånd i EU i minst ett år.

Direktivet ger dem som omfattas laglig rätt att befinna sig i EU och bland annat rätt till skolgång och rätt att arbeta. Massflyktsdirektivet antogs redan 2001 men detta är första gången som det tillämpas.

De som omfattas av direktivet är ukrainska medborgare bosatta i Ukraina, samt även andra länders medborgare bosatta i Ukraina.

De ska ha dokumentation som styrker detta.

För den som beviljats uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet gäller samma regelverk som för övriga asylsökande – dvs rätt till skolgång för barnen, rätt till grundläggande sjukvård och vård som inte kan vänta. Alla under 18 år har dock samma rätt till sjukvård som svenska medborgare. Samt rätt att arbete och visst ekonomiskt stöd.

90 dagar är fria

Om du kommer från Ukraina och har ett biometriskt pass så behöver du inte uppsöka Migrationsverket direkt vid inresa om du redan har boende ordnat. Ukrainska medborgare med pass är viseringsfria i Sverige i 90 dagar.

Krav: ett pass som är giltigt minst tre månader efter utresa från Schengen, tur- och returbiljett som ska vara giltig inom 90 dagar, ordnat med boende, pengar så att du klarar din vistelse, eller skriftligt bevis på att någon annan står för dina kostnader

DETTA ÄR ORSAKEN till att Migrationsverket i dag inte vet hur många ukrainska flyktingar som finns i Sverige i dag.

Råd till dem som tar emot flyktingar privat är att uppmana dem att söka uppehållstillstånd så att de kommer in i systemet och får det bistånd som asylsökande får.

Boende och uppehälle

När Migrationsverket ordnar boendeplatser gör man det enbart genom regelverket för offentlig upphandling. De hanterar inte boenden som privatpersoner kan erbjuda, utan rekommenderar privatpersoner att kontakta lokala frivilligorganisationer.

Här kan du läsa mer om Migrationsverkets roll i förhållande till flyktingar och asylsökande