Monthly Archives augusti 2018

Jag är ju inte så insatt…

När jag som journalist frågar människor i allmänhet om politiska frågor, är det vanligaste svaret just detta, ”jag är ju inte så insatt…”. Med andra ord: Politik är något för politikerna, något som jag som vanlig medborgare inte behöver ägna mig så mycket åt. Inget kan vara mer fel. Allt är politik. Vad maten kostar, vad vi äter, vad som händer om vi blir sjuka, hur skolan fungerar, var det ska byggas vägar och järnvägar. Och det är vi som med våra röster kan vara med och bestämma. Vi kan
Läs Mer…