1 feb 2013 – Lagar är bra men människor är viktigare

Ni vet det gamla skämtet om att när kartan inte stämmer överens med verkligheten är det kartan som gäller? Det är tyvärr inget skämt, och så skoj är det inte heller. Följderna kan bli mycket märkliga.

På ridsporttävlingar ska det finnas en sjukvårdare, med åtminstone HLR-kompetens, och ju mer sjukvårdaren kan om sitt uppdrag desto bättre borde det naturligtvis vara. Tycker vi. Men inte Socialstyrelsen.
Därför kan en legitimerad läkare eller sjuksköterska inte använda sin medicinska kompetens och vara sjukvårdare på en idrottstävling. Om personen i fråga kan begränsa sig och bara handla som en människa med HLR-utbildning, då går det bra, men så fort hon börjar fatta medicinskt grundade beslut så måste det finnas en vårdgivare och en vårdkedja bakom, ty så säger hälso- och sjukvårdslagen.
Mycket väl tänkt, men följderna blir absurda.
Sjukvårdare på tävling

Mitt andra exempel kommer också från sjukvården och handlar om smärtläkaren Mats Karlsson i Falköping, en av de mest meriterade på sitt område vi har i Västsverige. Han och Västra Götalandsregionen har hamnat på kollisionskurs med varandra, och följden blir att det drabbar patienterna. Landstinget/regionen har inget avtal med Mats Karlsson och kan följaktligen inte skicka patienter till honom, utan söker nu andra lösningar som knappt finns. Samtidigt vill Mats gärna ta emot patienter, men måste då ta fullt betalt eftersom han inte får någon ersättning från landstinget.
Allt har gått korrekt till och regionen har följt regelboken. Problemet är bara att kvar står människor med kronisk smärta, som ofta är en del av en större problematik, och de har inte råd att betala en privatläkare. De kanske inte heller har lust eftersom de tänker att det är sådant vi betalar landstingsskatt till.

Alla onda ting är tre, och därför får Håkan Sörman, vd för Sveriges Kommuner och Landsting bjuda ytterligare exempel förpackade i en debattartikel.

Kom sen inte och säg att det inte behövs journalister.

Håkan Sörmans debattartikel